Он-лайн маркетингови проучвания

SAT Health предлага на клиентите си специфично разработен проект за всяка бизнес нужда.

QuestionPro е уеб-базирано приложение за проучване, с което SAT Health позволява на клиентите лесно да провеждат онлайн анкети и проучвания и да ги споделят с целеви групи от потребители, за да вземат бизнес решения въз основа на събраните отговори.

QuestionPro включва множество предварително създадени шаблони, които могат да бъдат използвани за създаване на въпросници и персонализирани проучвания и достигане до респондентите чрез имейл.

                                              

Потребителите могат да избират измежду повече от 20 рамки за проучване, като използват вградени инструменти, за да персонализират заглавия, оформят горната и долната част на образеца с фирмени лога, видеоклипове, аудио, картини и HTML съдържание за цялостната марка на проучванията. Всеки въпросник дава възможност за проследяване на напредък, като позволява на респондента да разбере процента на завършеното / оставащото проучване. Потребителите могат да генерират гъвкави проучвания, като запазят определени полета задължителни за респондентите и останалите по избор, като гарантират, че първичните въпроси са отговорени в рамките на проучването.

Приложението може да се използва и за анализиране на резултатите от въпросите, отговорени от респондента, да се представят общи изводи след завършване на проучването. Отговорът от проучването може да бъде експортиран в CSV, Excel и други поддържани формати. 

                                              

SAT Health предлага на клиентите си специфично разработен проект за всяка бизнес нужда.