Съвременни технологични решения

SAT Health предоставя инструмент за бизнес анализи, специално разработен за фармацевтичния сектор. Платформата позволява на потребителите да разкриват и „четат“ информацията, съдържаща се в сложни данни. Поддържа широка гама опции, включително подготовка на собствени справки на потребителите, както и предварително дефинирани приложения, рипорти и дашбордове.

SAT Health предоставя инструмент за бизнес анализи, специално разработен за фармацевтичния сектор. Платформата позволява на потребителите да разкриват и „четат“ информацията, съдържаща се в сложни данни. Поддържа широка гама опции, включително подготовка на собствени справки на потребителите, както и предварително дефинирани приложения, рипорти и дашбордове.

Решението се основава на асоциативна база данни (QIX Associative Data Indexing Engine), която позволява на потребителите да анализират голям обем данни със комплексни връзки помежду си, от източници вътре и извън компанията.

                                      

Търсенето в платформата се осъществява по ключови думи в целия набор от данни, подреждайки резултатите въз основа на тяхната уместност и асоциация.

 

Визуализацията се задвижва от иновативни методи за демонстриране на значението на данните. Използват се съвременни техники за обобщаване и компресия, както и интелигентен подход към цветните градиенти и адаптивен дизайн. В резултат на това визуализациите са силно интерактивни и отговарят на промените в контекста, независимо от коя част от приложението са разработени. Като се има предвид значението на информационната осведоменост, споделянето на генерирани справки, включено в решението, спестява време за подготовка на презентации.

                                        

Платформата е базирана на HTML5 и проектирана да бъде независима от устройството или местоположението. Адаптивната архитектура позволява оформление в зависимост от използваното устройство.

                                          

Решението се предлага с централизиран и гъвкав модел на защита, който позволява достъп до определени нива на фирмените данни от определени със съответните права служители.