Решения

Ние сме специализирани в адаптирането и внедряването на технологични решения, които са специално разработени за нуждите на фармацевтичната индустрия:

Съвременни технологични решения

SAT Health provides a Business Intelligence tool tailored for pharma specific analysis and visualization....

Повече

SAT Health “Bluebook”

A unique combination of robust and extensive pharma market data set and a powerful web-based analytical b...

Повече

Дигитални технологии за медицински специалисти и пациенти

We offer for Bulgarian market a complete Drug Registry application, with comprehensive overview of inform...

Повече

Он-лайн маркетингови проучвания

A marketing survey management tool, especially designed for the Pharma Industry...

Повече