SAT Health “Bluebook”

Bluebook е уникална комбинация от богат набор от данни и метрики за българския фармацевтичен пазар и мощен уеб-базиран аналитичен инструмент.

Bluebook е уникална комбинация от богат набор от данни и метрики за българския фармацевтичен пазар и мощен уеб-базиран аналитичен инструмент.

Ние разработихме множество готови за употреба "живи" дашборд справки , налични в BLUEBOOK, които да отговорят максимално точно на специфичните нужди на отделните функции в компанията: висш мениджмънт, Продажби, Маркетинг и бизнес анализаторите. Визуализациите и графиките ще подпомогнат вашите стопански решения и ще улеснят ежедневните ви дейности и стратегическите анализи.

Данните в BLUEBOOK се актуализират на седмична база и могат да бъдат достъпени от всяко смарт устройство.

Готови дашбордове

BLUEBOOK ви предоставя множество готови за употреба дашборд-стправки, разработени за нуждите на отделните функции в копманията:

Стартегически мениджмънт

Маркетингови функции

Управление на продажбите

Бизнес анализи

 

В дашборда Market Overview / Обзор на пазара ще може да съпоставите представянето на производител спрямо това на целия фарма пазар, като ще продледите няколко пазарни метрики за месеца, тримесечието, за годината и на 12-месечна база ( month, QRT, YTD and MAT base)

http://sathealth.com/uploads/images/big/43_Picture1.png

С дашборда Manufacturer Overview / Преглед на производителя лесно ще проследите:

динамика на пазарните дялове

представянето на всеки от продуктите ви

топ-продуктите на пазара

най-добре представящите се ATC/OTC категории

http://sathealth.com/uploads/images/big/46_Picture4.png

С дашборда Regional Overview / Регионална справка лесно ще визуализирате информация по:

Медицински представител

Регион

Територия

http://sathealth.com/uploads/images/big/47_Picture5.png

И още готови дашбордове за вас:

 

Product Card / Визитка на продукта - съдържа всички характеристики за продукта, неговия статус и продажби

Details/Детайли - таблична справка с всички налични данни за допълнителни анализи и обработка

Country KPIs / Макропоказатели за страната - на едно място ще проследите събрани за вас маклоикономически показатели за България, като БВП, инфлация, бюджет на НЗОК, разходи за зравеопазване и т.н.

 

Могат да бъдат добавени и много други дашбордове, разработени специално за конкретните ви нужди.