Услуги

Ние предлагаме редица готови или дизайнирани услуги и справки, които адресират много от нуждите на фармацевтичната индустрия и здравната система на стратегическо, оперативно и продуктово ниво.

Маркетингови проучвания и анализи

A wide range of health market analysis, researches and forecasts on...

Повече

Консултански услуги

We provide management consulting projects with global reach, with focus on sales and marketing activities...

Повече

Оценка на здравните технологии

Expert Consulting in HTA evaluation and assessment

Повече

Програма за съдействие на пациентите (ПСП)

Улесняваме достъпа до лечение чрез информация за процедурите, административно и техническо съдействие.

Повече