Маркетингови проучвания и анализи

Предлагаме редица анализи на здравния пазар, проучвания и прогнози

Предлагаме редица анализи на здравния пазар, проучвания и прогнози:

 • Пазарни проучвания и анализи
 • Широка гама от анализи на здравния пазар, проучвания и прогнози относно:
 • Стратегически анализи и анализи на риска
 • Анализ на терапевтичната област
 • Продуктов лонч
 • Сегментация и таргетиране на медицински специалисти или фармацевти, базирани на различни критерии
 • Оптимизация на търговски/медицински екип
 • Териториална оптимизация
 • Оценка достъп до пазара
 • Анализ на ключови послания
 • Анализ на външната среда и индустрия
 • Проучвания на ценовата еластичност
 • Бонус схеми и постигане на поставени цели
 • Болничен и аптечен пазар на лекарства
 • Оригинални и генерични пазари
 • Общ преглед на локалния и регионалния пазар и системен анализ