Доставчици на данни и защита на информацията

Нашият подход към източниците на информация е да изградим стабилен кръг, включващ производители, дистрибутори, аптеки, дрогерии и публикувани данни от НЗОК.

 

Защита на данни

 

Нашата мисия е да бъдем надежден, доверен и сигурен партньор.

 

Затова нашият подход към източниците на информация е да изградим стабилен кръг, включващ производители, дистрибутори, аптеки, дрогерии и публикувани данни от НЗОК. За да постигнем нашата цел, ние интегрирахме Information Security Management System (ISMS) в нашите ежедневни бизнес задачи. ISMS e проектиран да отговаря на влизащия в сила Data Protection Regulation (GDPR).

 

SAT Health притежава сертификация по ISO 27001/2017 от Lloyd’s Register за събиране, обработка и анализ на данни за фармацевтичния пазар, консултантски услуги и решения за фармачевтичните компании. 

                                                                                         

 

Научете повече за Нашата политика за защита на личните данни