Екип

В Ес Ей Ти Хелт се гордеем с екип от опитни и позитивно настроени професионалисти, за които клиентите са приоритет. Нашият екип се старае винаги да предложи най-добрите услуги и решения в сферата на здравеопазването

В Ес Ей Ти Хелт се гордеем с екип от опитни и позитивно настроени професионалисти, за които клиентите са приоритет. Нашият екип се старае винаги да предложи най-добрите услуги и решения в сферата на здравеопазването. Членовете на нашия екип имат богат опит, събиран в международни фармацевтични компании, фирма за анализ и одит на фармацевтичния пазар в България, както и в международни доставчици на технологични решения, специално изработени за здравния сектор.

 

                                                                      

 

  Александър Алексиев                     Дончо Дончев                               

Изпълнителен директор               Директор Продажби  и            

                                             Мениджър Пациентски програми                                                                                                                                                

    LinkedIn profile                             LinkedIn profile                               

                                             

       Мира Недева                          Елица Паскалева                              Мария Василева

Директор Бизнес                          Бизнес анализатор                 Мениджър обработка на данни

     развитие                   

   

      LinkedIn profile                          LinkedIn profile                            LinkedIn profile

                                                   

    Любен Василев                          Мариета Русанова                       Виктория Тодорова

    Бизнес анализатор                   Маркетинг асистент        Пациентски програми - Координатор

        LinkedIn Profile                             LinkedIn Profile