Кариери

МЕНИДЖЪР КЛЮЧОВИ КЛИЕНТИ (БОЛНИЦИ)

ОТГОВОРНОСТИ:

Отговаря за цялостното управление на взаимоотношенията с клиенти (болници) по ползотворен и за двете страни начин, с фокус върху:

 • Проактивно намиране и създаване на контакти с клиенти;
 • Разбиране на нуждите на клиенти и изследване на възможности за добавяне на стойност към бизнес на клиента чрез съобразени предложения;
 • Сключване и поддържане на договори с възложени ключови клиенти;
 • Експертно поведение на водещ контакт по бизнес въпроси от клиента и активна колаборация с вътрешни екипи, които да гарантират, че клиентите са доволни от сътрудничеството със SAT Health;
 • Анализ и изготвяне на отчет и план за напредъка по поставените цели;

ИЗИСКВАНИЯ:

Нашата „сродна душа“ е мотивирана и самоуправляваща се личност, с дългосрочен поглед върху бизнеса, която се вписва в енергичен екип с вдъхновение, идеи и съпричастност.

 • Предишен опит (минимум 3 год.) във фармацевтичната индустрия и управлението на взаимоотношения с ключови болници;
 • Ориентация към целите, проактивен подход и инициативност;
 • Умения за водене на преговори, проследяване и развитие;
 • Приоритизиране и ефективно самоуправление на времето;
 • Компютърна грамотност и аналитични умения;

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДЛОЖИМ:

 • Професионално обучение;
 • Конкурентно възнаграждение и допълнителни условия за постигнати резултати;
 • Различни възможности за развитие;
 • Стимулираща работна среда в млад екип;

Документите ще бъдат разгледани според изискванията на ЗЗЛД. Контакт ще бъде осъществен само с кандидатите, одобрени след предварителен подбор по документи.

Кандидатствай