Профил

Нашето портфолио от услуги е базирано на масивна проверка на данни и специализирани маркетингови проучвания в здравния сектор. SAT Health предлага решения за целия фармацевтичен пазар, като посреща нуждите на фармацевтични компании, аптеки, дистрибутори, медицински асоциации и административни органи.

SAT Health е надежден, сертифициран доставчик на информация и технологични решения за фармацевтичната индустрия. Ние предлагаме на българския пазар широк спектър от експертни анализи и адекватни технологични решения за сектор здравеопазване.

Нашето портфолио от услуги е базирано на масивна проверка на данни и специализирани маркетингови проучвания в здравния сектор. SAT Health предлага решения за целия фармацевтичен пазар, като посреща нуждите на фармацевтични компании, аптеки, дистрибутори, медицински асоциации и административни органи.

 

SAT Health е член на управителния съвет на „Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването“. Мисията на Клъстера е да се създаде екосистема за предприемачество в здравния сектор, за  обмен на иновативни практики и идеи между заинтересованите страни (предприемачи, институции, общество) с цел да се дадат най-добрите технологични решения за подобряване ефективността на услугите в здравеопазването.

SAT Health притежава сертификация по ISO 27001/2017 от Lloyd’s Register за събиране, обработка и анализ на данни за фармацевтичния пазар, консултантски услуги и решения за фармачевтичните компании. На 26.09, SAT Health беше сертифициран от Lloyd's Register по ISO 9001/2015 за "Управление на качеството на процесите и информационната сигурност при събиране, обработка и анализ на данни за фармацевтичния пазар, при предоставянето на услуги по Програмата за съдействие на пациентите (ПСП) и консултантски услуги и решения на организации от фармацевтичната индустрия и сектор "Здравеопазване".  

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА SAT HEALTH