2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
SAT Health Registration

SAT Health is officially registered. Reliable data and technology local provider for the healthcare sector is created..
Our mission is to be trusted, secured and innovative partner for the entire healthcare market.
Our commitment to quality is unwavering.

2017
Август
SAT Health Launch

The event was attended by more than 150 guests from the healthcare sector and big international pharma.

2017
Януари
BlueBook Launch

BlueBook is a unique combination of robust and accurate extensive pharma market data set and a powerful web-based analytical business intelligence tool

2018
Април
New Patient Support Program

Care by SAT Health launched the first Patient Support Program in Gastroenterology

2018
Август
Extended Patient Support Program

Care by SAT Health expanded Patient Support Program in Gastroenterology is expanded with options for drug administration on and specific laboratory test in Hospitals and Peripheral Centers in the country.

2018
Ноември
DHI Cluster

SAT Health is a co-founder of Digital Health and Innovations Cluster Bulgaria – a non-profit association that supports companies and organizations in the field of digital solutions and innovations in healthcare to build an ecosystem and establish a sustainable and effective healthcare environment for patients, healthcare professionals, society and institutions

2018
Декември
BlueBook Premium & Patient Tracker

Add-on modules with enhanced features for Insights and one-click visualization of product market dynamics and patient analysis - Patient retention and compliance to the product, new patient analysis

2019
Януари
Oncology treatment reports by line

First detailed analysis, based on local RWE data for tracking therapy lines, duration, etc

2019
Януари
New Patient Support Program

Care by SAT Health launched a New Patient Support Program in Rheumatology

2019
Април
New Patient Support Program

Care by SAT Health launched a New Patient Support Program in Rheumatology

2019
Юли
New Patient Support Program

Care by SAT Health launched a New Patient Support Program in Rare diseases

2019
Август
Product Switch

Unique add-on module for tracking of product switches in a specific indication strategic moves

2019
Декември
New Patient Support Program

Care by SAT Health launched a New Patient Support Program in Pulmonology

2020
Април
New Patient Support Program

Care by SAT Health launched a New Patient Support Program in Oncology

2020
Юни
New Patient Support Program

Care by SAT Health launched a New Patient Support Program in Rheumatology

2020
Юни
New Patient Support Program

Care by SAT Health launched a New Patient Support Program in Dermatology

2020
Юни
New Patient Support Program

Care by SAT Health launched a New Patient Support Program in Psychiatry

2020
Юни
Член на EphMRA

САТ Хелт e единствената българска компания, която е член на Европейската общност за проучване и анализи на фармацевтичния пазар, която определя, разработва и споделя най-добрите практики. 

2021
Февруари
BlueBook Budget Analysis

Mесечно актуализиран анализ на общия реимбурсиран пазар в България, като справката представя месечната динамика на бюджетните групи по НЗОК спрямо лимитите.

2021
Април
AS Systems

САТ Хелт придобива дялове в AS Systems - компания, специализирана в проектиране и разработване на интегрирани информационни системи / ERP системи / за управление за динамично развиващи се компании.

2021
Август
Market Forecast & DP Calculator

BlueBook ad-on module for Total Market Forecast analysis and a Calculator for detailed product level Due Payments calculation per MAH


2021
Септември
BlueBook Update

Нова, актуализирана версия на BlueBook, за да отговори на променящите се нужди на пазара и да предостави на вашия бизнес по-добри решения и услуги.

2021
Декември
Домашна грижа

Ново направление в дейността на САТ Хелт Кеър, което предлага интегрирана грижа за пациенти - медико-социални услуги в дома чрез дигитални мониториращи устройства.

2022
Януари
Партньор на EHDEN

SAT Health е избран от EHDEN Data Source Prioritization Committee (DPSC) за партньор сред 56 кандидата. Проектът EHDEN има за цел да си сътрудничи с различни институции и източници на данни в целия ЕС с цел хармонизиране на данните. 

2022
Юли
Победител в категорията HealthTech на GO GLOBAL AWARDS 2022

САТ Хелт е победител в една от най-конкурентните категории на GO GLOBAL AWARDS 2022 – HealthTech. Тази година събитието се проведе в Талин от EAS - Enterprise Estonia.

САТ Хелт беше избрана сред иновативни компании от над 80 държави и получихме признание за целенасочената работа в посока телемедицина и грижа за здравето на населението в Европа. 

2022
Октомври
САТ Хелт привлече инвестиция от 3 млн евро

САТ Хелт привлече инвестиция от Инвенио Партнерс в размер на 3 млн евро и ще използва финансирането да разшири географското си присъствие в региона, да развие нови линии от продукти и услуги и да ускори внедряване на съвременни технологични решения. 

2022
Октомври
Сертификат за качество в бизнеса

Като акредитиран член на Съвето по международна търговия (International Trade Council) САТ Хелт е сертифициран за ангажимент към иновации, непрекъснато усъвършенстване и придържане към най-добрите световни бизнес практики.

2022
Ноември
САТ Хелт отпразнува 5 години в сектор здравеопазване

САТ Хелт отпразнува 5 години в сектор здравеопазване със събитие в Гранд Хотел Милениум София на 30 ноември 2022г., на което се събраха партньори от фармацевтчния и здравния сектор. Компанията представи своите ключови постижения и сподели амбицията си да се фокусира върху интегрирани хибридни решения за здравеопазване (включително телемониторинг) и разшияването си на международни пазари.

2022
Ноември

Профил

САТ Хелт е доверен, сертифициран доставчик на информация и технологии в здравеопазването.

Осигуряваме широка гама от експертни решения в сектор здравеопазване, предоставяме анализи на здравната система и осигуряваме ефективни технологични решения. 

Нашето портфолио от услуги се базира на масивна проверка на данни и специализирани маркетингови проучвания в сферата на здравеопазването, като посрещаме нуждите на целия фармацевтичен пазар: фармацевтични компании, аптеки, дистрибутори, медицински и съсловни организации и административни органи.

САТ Хелт е член на управителния съвет на Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването. Мисията на клъстера е свързана със създаването на екосистема от предприемачи в сферата на здравеопазването, в която заинтересованите страни да си обменят иновативни практики и идеи (предприемачи, институции и обществото), осигурявайки най-добрите технологични решения за подобряване на ефективността на услугите в здравеопазването. 

Корпоративна Социална Отговорност

Корпоративна Социална Отговорност
WWF
UNICEF

Ние в САТ Хелт се придържаме към социално отговорно поведение. Стремим се да следваме най-добрите практики, да намалим въздействието си върху околната среда, да установим етични трудови стандарти и да дарим част от нашите ресурси за благотворителни каузи. 

Основополагащо в нашия бизнес модел е стремежът към отговорно и устойчиво развитие с грижа към пациентите, клиентите, служителите, околната среда и обществото. 

Внедрихме вътрешни политики и системи на SMART Office, насочени към ефективно използване на ресурсите и минимизиране на нашия отпечатък върху околната среда, инвестираме в социални дейности и подкрепа на каузи, които оставят положителна следа и възможност за по-добро бъдеще. 

Избрахме да даряваме на UNICEF – защото вярваме, че инвестирането в полза на децата има най-голям принос към обществото. През 2018 САТ Хелт стана част от програмата за корпоративни дарители на UNICEF в България "Компания Благодетел". Всяко дете трябва да израства в подкрепяща и любяща среда, да бъде предпазено от насилие, дискриминация и експлоатация; да има достъп до качествено здравеопазване и образование, затова избрахме да подкрепим UNICEF в тяхната мисия да осигуряват шанс за по-добро бъдеще на всяко дете в България. 

От 2019 компанията ни също е и месечен дарител на WWF България и подкрепя тяхната работа по отношение на опазване на безценните български гори и реки. Подкрепяме WWF, защото вярваме, че нашето здраве зависи от здравето на планетата. 

Законосъобразност

Нашата мисия е да бъдем доверен и сигурен партньор в сектора на здравеопазването. В САТ Хелт вярваме, че нашата успешна работа произтича от дълбоката ангажираност със стандартите в индустрията, свързани с процесите по качеството, непрекъснато подобряване и сигурността на данните. Нашият подход към източниците на данни осигурява затворен цикъл, включващ производители, търговци на едро, болници, аптеки, дрогерии и данни от НЗОК. За да постигнем целта си, ние разработихме и интегрирахме в ежедневната си работа система за управление на информационната сигурност (ISMS). ISMS е проектирана съобразно прилагането на Общия регламент за защита на данните (GDPR) (Регламент (ЕС) 2016/679).  

САТ Хелт е сертифициран от Lloyd’s в съответствие с ISO 27001/2017 и ISO9001/2015 за "Управление на качеството на процесите и информационната сигурност при събирането, обработката и анализирането на данни за фармацевтичния пазар, осигуряване на Програми за подпомагане на пациентите, предоставяне на консултантски услуги и решения във фармацевтичната индустрия и сектора на Здравеопазването.  

Всички ние в САТ Хелт имаме отговорност към това да разбираме правните и етични въпроси, които влияят на нашия бизнес, и да действаме честно във всяка ситуация. Почтеността и етиката са основните ценности на САТ Хелт и отразяват кои сме ние като компания, като екип и като личности.  

Нашето етично поведение ни помага да спечелим доверието и уважението на хората, с които работим. Кодексът на поведение на САТ Хелт обобщава корпоративните ни политики и процедури и определя начинът, по който правим бизнес. 

Certificate
Certificate

Лекарствена Безопасност

САТ Хелт има отговорността да осигурява на своите клиенти детайли, свързани с нежелани лекарствени реакции или оплаквания относно качеството на продуктите, докладвани по време на извършвани от компанията маркетингови проучвания, Програми за подпомагане на пациентите и други. 

Може да докладвате Нежелана Лекарствена Реакция от лечението, което приемате, по време на извършване на маркетингови проучвания или Пациентски програми на 24-часовата телефонна линия: 0700 70009, или да ги изпращате по имейл на: compliance@sathealth.com 

Валидното съобщение следва да съдържа минимална необходима информация, а именно: 

  • Контакти 
  • Пациент, идентифициращ се с поне един от следните параметри: инициали или пол, или детайли, свързани с възраст/тегло/ръст 
  • Име на медицинския продукт, които се предполага, че е причинил нежеланата реакция  
  • Описание на самата нежелана реакция

Нашият екип

САТ Хелт е динамична и иновативна компания, която предлага услуги в сектор здравеопазване. 

Гордеем се с нашия екип от опитни, позитивни и ориентирани към клиента професионалисти, които са отдадени на мисията да предоставят на здравния сектор възможно най-добрите услуги и решения. Членовете на нашия екип имат богат опит, натрупан по време на години работа в международни фармацевтични компании и международни доставчици на технологични решения и данни в сектора на здравеопазването. 

Ние сме обединени от стремежа да създаваме и внедряваме иновативни и предизвикателни идеи в реалния живот и да помагаме на нашите клиенти и партньори в работата за едно по-добро здравеопазване.   

Ние имаме за цел да създадем среда, в която най-добрите хора могат да работят по най-добрият начин. Фирмената ни култура улеснява нещата: задаваме въпроси, решаваме проблеми, работата ни е ценена, научаваме нови неща, имаме добър баланс между личните и професионални ангажименти и като цяло се чувстваме щастливи от това, което правим. 

Our Partners

Astellas
Astra Zeneca
Johnson&Johnson
DHI
MSD
IAL
Murgova
Novartis
Ephmra
SUIS

Кариери

Защо да изберете да работите в САТ Хелт? 

Като работодател ние сме отдадени на това да създаваме креативна и ангажираща работна атмосфера и да привличаме, мотивираме и задържаме служители с различен профил.

Равнопоставеност
Равнопоставеност

Равнопоставеността е изключително важна за нас. 

Няма значение кой си или откъде идваш – всеки бива третиран по един и същи начин и има равни възможности за успех в САТ Хелт. 

Гъвкави сме
Гъвкави сме

Вярваме, че здравословният баланс между личен живот и служебни задължения, прави нашите служители по-щастливи и продуктивни. 

Колегите ни оценяват възможността да работят от разстояние, или почасово и така да  съвместяват работата с други ангажименти.

Открити сме
Открити сме

Откритостта е в основата на нашите политики. САТ Хелт поддържа среда, която стимулира открита и прозрачна комуникация. 

Екип
Екип

Чувстваме, че сме част от екипа. Ние си сътрудничим, предизвикваме се и по този начин израстваме заедно. 

Присъединете се към нас и нека заедно изградим още по-ефективен и щастлив екип! Бъдете част от нещо изключително и открийте мястото, където знанията и талантите ви ще бъдат възнаградени. 

Препоръки

Д-р Ралица Шаркова

Съдействието на SAT Health изгражда и улеснява връзката между нас - лекарите и пациентите. Комуникацията е достъпна и удобна за двете страни. Пациентите получават подкрепа и съдействие свързани с тяхното лечение, актуална информация относно документацията и не на последно място - разбиране. За мен е удоволствие да работя с асистентите на SAT Health, които правят нашите пациенти наистина значими.

Д-р Ралица Шаркова ВМА, София
Д-р Бисера Котевска

Дейността на SAT Health е полезна както за пациентите, така и за нас лекарите. Асистентите улесняват процеса с придвижване на документите, проследяване на сроковете и помагат на пациентите с ориентирането във всички административни процедури, които често се оказват много неясни за тях. Удоволствие е да работя с асистентите на SAT Health и се радвам, че имаме страхотни отношения.

Д-р Бисера Котевска Дерматолог
Д-р Иван Лютканов

"Много е полезна работата с асистентите на програмата „Грижа“ и те значително облекчават ежедневната ни работа. Ние лекарите сме претрупани с работа и изготвянето на протоколите за биологична терапия отнема много време, с което асистентите на Care много помагат на лекарите, които изписват биологична терапия. Тази колаборация е много полезна и програмата трябва да бъде разширена."

Д-р Иван Лютканов Гастроентеролог
Десислава

Вие сте до нас във всяко едно отношение. Знаех, че има хора, на които мога да разчитам за всяко едно нещо.

Десислава Майка на пациент
Феврония

"Наистина съм много благодарна за това, защото е подкрепа. Вие много ми помогнахте с това, че се справяте с всички документи. Всичко ми напомняте. Аз нямаше да се справя изобщо да поддържам всичките тези неща сама."

Феврония Пациент
Roche

"Благодарим ви за постоянната и ценна подкрепа и сътрудничество. По време на двете години съвместна работа в областта на пациентските програми, „Грижа“ показа последователно и ефективно партньорство. Целите на проекта бяха постигнати. Екипът на SAT Health, ангажиран с програмата, е добре обучен и демонстрира поведение, ориентирано към постигане на резултати. Комуникацията по проекта е ефективна и своевременно управлявана, което позволява адаптиране, когато са необходими промени. Цялостното ни впечатление е, че SAT Health показват високо ниво на предоставените услуги, което нас ни удовлетворява. Продължавайте така!"

Roche Клиент
Takeda

"Откакто сключихме първото си споразумение, качеството на предлаганата услуга непрекъснато се увеличава. Започнахме с административна подкрепа за пациентите и разширихме услугата към осигуряване на комплекти за спешни случаи, създаване на информационен сайт за IBD (възпалително заболяване на червата), установяване на периферни центрове за вливания и други. Всичко това не би могло да бъде постигнато, ако нямахме до себе си подходящ партньор!"

Takeda Клиент
Mylan

"По време на 2-годишното ни партньорство всички цели по програмата за подпомагане на пациенти бяха постигнати с необходимата точност, отлично сътрудничество между асистенти, пациенти, лекари и Mylan. Екипът, който работи по програмата за Mylan, е добре обучен, компетентен и полага ежедневни усилия за подкрепа на пациентите и медицинските специалисти. Всички асистенти по програмата „Грижа“ на SAT Health са много квалифицирани и точни в подготовката на медицинската документация, изисквана от НЗОК."

Mylan Клиент