Оперативен счетоводител

Във връзка с разширяването на дейността ни, търсим Оперативен счетоводител, който да се присъедини към екипа ни в отдел Финанси:


Основни отговорности:


 • Приемане, проверяване и обработване на първични финансово-счетоводни документи и своевременното им осчетоводяване;
 • Изготвяне и администриране на граждански договори;
 • Проследяване на движенията по счетоводните сметки;
 • Участие в подготовката и изготвянето на междинните и годишни счетоводни отчети;
 • Следене наличието и правилното изписване на всички реквизити от фактурите;
 • Извършване на навременно разплащане с доставчици и клиенти;
 • Въвеждане и поддържане на актуални данни в ЕРП системата на компанията;
 • Поддържане на ред и организация на финансово-счетоводната документация.

Изисквания към кандидатите:


 • Висше икономическо образование;
 • Минимум 1 година опит като счетоводител;
 • Умения за работа със специализирани счетоводни софтуери;
 • Отлични умения за общуване;
 • Методичност и висок фокус върху детайлите.

Предимства:


 • Познаване на нормативното законодателство – ЗС, ЗДДС, ЗКПО, ЗЗДФЛ;
 • Владеене на английски език.

Ние предлагаме:


 • Млад и сплотен екип от професионалисти;
 • Благоприятна среда и подкрепяща организационна култура;
 • Позиция в утвърдена и постоянно развиваща се компания, която цени високо служителите си и инвестира в развитието им;
 • Атрактивен социален пакет.

САТ Хелт е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, моля, прочетете на сайта на дружеството.


Ако сте мотивирани и желаете да се присъедините към нашия екип, кандидатствайте с актуално CV.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Медицинска сестра в медицински център

Екипът на САТ Хелт е обединен от стремежа да създава и внедрява иновативни идеи в реалния живот и да помага на клиентите и партньорите в работата за едно по-добро здравеопазване и да подкрепя пациентите в техния път на лечение.

Тъй като бизнесът ни се разраства бързо, търсим Медицинска сестра, която да се присъедини към екипите в нашите медицински центрове.


Основни отговорности:

Изпълнение на медицински процедури, включително инжекции, венозен достъп, превръзка на рани и други;

Оказване на медицинска помощ и грижи за пациентите в съответствие с протоколите и процедурите на центъра;

Изпълнение на манипулации, назначени от медицински специалист;

Асистиране на лекарите при извършване на определени видове манипулации;

Наблюдение на състоянието на пациентите и своевременно информиране на лекарите при настъпили промени;

Попълване на необходимата медицинска документация;

Спазване на високи хигиенни норми и изисквания и поддържане на високи стандарти на пациентското обслужване;

Сътрудничи активни с други членове на екипа, включително лекари, медицински техници и други медицински специалисти;

Оказване на емоционална подкрепа и информация на пациентите и техните семейства.


Изисквания към кандидатите:

Завършено висше медицинско образование за медицинска сестра;

Професионален стаж в медицински център или болница;

Добри медицински и клинични познания, включително познаване на медицински процедури и оборудване;

Високо ниво на професионална отговорност, проява на емпатия и търпение към пациентите;

Отлични комуникативни и междуличностни умения;

Способност за работа в екип и ефективно управление на времето;

Прецизност, сръчност и внимание към детайлите.


Какво предлагаме:

Позиция в утвърдена, стабилна и постоянно развиваща се компания, която цени високо служителите си и инвестира в развитието им;

Дългосрочни трудови взаимоотношения, коректно отношение, договор и осигуровки;

Конкурентно редовно възнаграждение в съответствие с пазарните нива в сектора;

Приятно динамична работна среда и позитивна атмосфера;

Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя.


САТ Хелт е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Ако сте мотивирани и желаете да се присъедините към нашия екип, кандидатствайте с актуално CV на career@sathealth.com.

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Рецепционист в медицински център

Екипът на САТ Хелт е обединен от стремежа да създава и внедрява иновативни идеи в реалния живот и да помага на клиентите и партньорите в работата за едно по-добро здравеопазване и да подкрепя пациентите в техния път на лечение.

Бизнесът ни се разраства бързо, поради тази причина търсим Рецепционист, който да се присъедини към екипа на новия ни медицински център.

Основни отговорности:

 • Посреща и изпраща пациентите и персонала на медицинския център;
 • Осигурява перфектно информационно обслужване, като професионално отговаря на всички възникнали запитвания;
 • Регистрира и помага на пациентите и посетителите, насочвайки ги към съответната структура;
 • Обработва и оформя коректната документация, свързана с предоставените услуги и  заплащането им;
 • Координира комуникацията между пациенти, лекари, застрахователи и административни звена;
 • Приема входящи телефонни обаждания, записва часове и пренасочва при необходимост.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование  - в областта на медицината и здравеопазването ще е предимство;
 • Опит в работата с пациенти и/или обслужване на клиенти в бързо динамична среда;
 • Добри познания и умения в областта на медицината и здравеопазването;
 • Отлични междуличностни и комуникативни умения;
 • Способност за работа в екип и сътрудничество с други медицински специалисти;
 • Прецизност и внимание към детайла;
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.

Какво предлагаме:

 • Позиция в утвърдена, стабилна и постоянно развиваща се компания, която цени високо служителите си и инвестира в развитието им;
 • Дългосрочни трудови взаимоотношения, коректно отношение, договор и осигуровки;
 • Конкурентно редовно възнаграждение в съответствие с пазарните нива в сектора;
 • Приятна динамична работна среда и позитивна атмосфера;
 • Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя.

САТ Хелт е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Ако сте мотивирани и желаете да се присъедините към нашия екип, кандидатствайте с актуално CV на career@sathealth.com. 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Медицински лаборант

Екипът на САТ Хелт е обединен от стремежа да създава и внедрява иновативни идеи в реалния живот и да помага на клиентите и партньорите в работата за едно по-добро здравеопазване и да подкрепя пациентите в техния път на лечение.

Тъй като бизнесът ни се разраства бързо, търсим Медицински лаборант, който да  се присъедини към екипите в нашите медицински центрове.

Основни отговорности:

 • Подготвя пациентите физически и психически за предстоящите процедури;
 • Взема материали за изследване на венозна и капилярна кръв от възрастни и деца;
 • Взема и обработва други видове биологични материали за клинично-лабораторни изследвания;
 • Оказва емоционална подкрепа и съдейства с информация на пациентите и техните семейства;
 • Определя клинично лабораторни показатели с мануални и апаратни техники;
 • Грижи се за изправността и подготовката на оборудването преди и след манипулациите;
 • Записва коректно отчетените резултати в медицински софтуер;
 • Спазва високи хигиенни норми и поддържа високи стандарти на пациентското обслужване;
 • Сътрудничи активно с лекари, медицински техници и други медицински специалисти.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование – специалности Медицински лаборант, Медицинска химия, Биохимия или друго релевантно;
 • Професионален стаж в медицинска лаборатория;
 • Добри медицински и клинични познания, включително познаване на медицински процедури и оборудване;
 • Високо ниво на професионална отговорност, проява на емпатия и търпение към пациентите;
 • Отлични комуникативни и междуличностни умения при работа с лекари и пациенти;
 • Способност за работа в екип и ефективно управление на времето;
 • Сръчност, прецизност и енергичност.

Какво предлагаме:

 • Позиция в утвърдена, стабилна и постоянно развиваща се компания, която цени високо служителите си и инвестира в развитието им;
 • Дългосрочни трудови взаимоотношения, коректно отношение, договор и осигуровки;
 • Конкурентно редовно възнаграждение в съответствие с пазарните нива в сектора;
 • Приятно динамична работна среда и позитивна атмосфера;
 • Допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя.

САТ Хелт е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.

Ако сте мотивирани и желаете да се присъедините към нашия екип, кандидатствайте с актуално CV на career@sathealth.com. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Лекар, Невролог

САТ Хелт е динамична и иновативна компания, която предлага услуги в сектор здравеопазване и обединява хора с висока експертиза и дългогодишен професионален опит.


САТ Хелт АД и нейните дъщерни дружества от групата САТ Хелт предлагат широко портфолио от продукти и услуги – дълбочинни анализи и прогнози, специализирани маркетингови проучвания в над 20 държави в Европа, консултантски услуги и решения за организации от фармацевтичната индустрия и сектор здравеопазване, програми за подкрепа на пациенти, медицински и социални грижи в домовете (Home Care), телемедицина, медицинско обслужване в медицински центрове.


Бизнесът ни се разраства бързо, поради тази причина търсим Лекар, невролог, който да се присъедини към екипите в нашите медицински центрове.


Основни отговорности:


 • Осъществява консултантска и диагностична дейност;
 • Попълва необходимата медицинска документация;
 • Своевременно назначава и извършва консултативни прегледи, диагностични изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика;
 • Спазва високи хигиенни норми и изисквания и поддържа високи стандарти на пациентското обслужване;
 • Сътрудничи активно с други членове на екипа, включително лекари и други медицински специалисти;
 • Оказва емоционална подкрепа и се грижи за информираността на пациентите и техните семейства.

Изисквания към кандидатите:


 • Магистър по медицина с придобита квалификация по специалността „Нервни болести“;
 • Професионален стаж в медицински център или болница;
 • Високо ниво на професионална отговорност, проява на емпатия и търпение към пациентите;
 • Отлични комуникативни и междуличностни умения;
 • Способност за работа в екип и ефективно управление на времето;
 • Внимание към детайлите и прецизност;
 • Дискретност;

Ние предлагаме:


 • Позиция в утвърдена, стабилна и постоянно развиваща се компания, която цени високо служителите си и инвестира в развитието им;
 • Възможност за гъвкаво или нормирано работно време;
 • Дългосрочни взаимоотношения, коректно отношение, граждански или трудов договор и осигуровки;
 • Конкурентно редовно възнаграждение в съответствие с пазарните нива в сектора;
 • Приятно динамична работна среда и позитивна атмосфера.

САТ Хелт е администратор на лични данни и ще обработва предоставената от Вас информация само и единствено за целите на подбора на персонал. За повече информация относно начина на обработване на личните данни, може да прочетете на сайта на дружеството.


Ако сте мотивирани и желаете да се присъедините към нашия екип, кандидатствайте с актуално CV на career@sathealth.com. 

Ще се свържем само с одобрените кандидати.