„Грижа“ от САТ Хелт е иновативна и надеждна услуга за подкрепа на пациенти.
Нашите програми са създадени според индивидуалните нужди на клиентите ни, за да гарантират успеха на продукта и да подобрят качеството на живот на пациента.

„Грижа“ от SAT Health

създава всяка програма така, че да гарантира на пациентите навременен достъп до лекарствата, от които се нуждаят, и качествена грижа по време на тяхното лечението. 

Нашата мисия

е да си партнираме успешно с клиентите, помагайки на медицинските специалисти и пациентите да получават лекарствата, знанията и подкрепата, от които имат нужда.

„Грижа“ от SAT Health
Нашата мисия
7
Партньора
Партньора
12000
Пациента
Пациента
9
Терапевтични области

Редки болести

Пулмология

Психиатрия

Дерматология

Онкология

Ревматология

Гастроентерология

Кардиология

Ендокринология

15
Асистенти

Нашите програми за подкрепа на пациенти са създадени така, че да отговорят на специфичните нужди на всеки от тях чрез индивидуален подход и материали.

Основни функции

 • Оказване на ефективна административна подкрепа на пациентите за започване и подновяване на лечението
 • Спазване на строги процедури за докладване на нежелани лекарствени реакции 
 • Употреба на специализирана CRM система
 • Възможност за връзка с нас през телефонен център 

Как подкрепяме пациентите

 • Даваме им насоки в различните етапи от лечението
 • Помагаме в подготовката на необходимите документи, на база на регулаторните и административни изисквания 
 • Улесняваме достъпа им до изследвания 
 • Проследяваме и напомняме за предстоящи стъпки и условия за подаване на необходимите документи 
 • Лекарствена безопасност 

Обхватът на дейностите не е предварително дефиниран, а по-скоро адаптиран спрямо нуждите на всеки проект

 • Образователни и информационни активности за пациента
 • Скринингови програми
 • Административна подкрепа
 • Улесняване достъпа до лабораторни изследвания
 • Подпомагане на приложението на медикаментите
 • Проследяване на придържането към назначената терапия
 • Пациентски комплекти за спешни нужди
 • Професионална психологическа подкрепа
 • Изготвяне на хранителен режим
 • Специализиран транспорт за пациента
 • Периферни центрове за влизания на медикаменти