Документация по процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка и внедряване на софтуерна система за дистанционно наблюдение на пациенти“

Документация по процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка и внедряване на софтуерна система за дистанционно наблюдение на пациенти“

САТ Хелт започна изпълнение на Европейски проект "Технологична модернизация в предприятието"

САТ Хелт започна изпълнение на Европейски проект "Технологична модернизация в предприятието"

SAT Health придоби МЦ Home Medic и Пиа Матер

SAT Health придоби МЦ Home Medic и Пиа Матер

Регионална Бизнес Среща за Централ и Източна Европа

Регионална Бизнес Среща за Централ и Източна Европа

САТ Хелт отпразнува 5 години в сектор здравеопазване

САТ Хелт отпразнува 5 години в сектор здравеопазване

Сертификат за качество в бизнеса

Сертификат за качество в бизнеса

САТ Хелт привлече 3 млн евро инвестиция

САТ Хелт привлече 3 млн евро инвестиция

САТ Хелт е победител в категорията GO GLOBAL AWARDS 2022

САТ Хелт е победител в категорията GO GLOBAL AWARDS 2022

Партньор на EHDEN

Партньор на EHDEN